ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X X X
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X 121  X X
Усього зобов'язань X 121  X X


Опис: Пiдприємство не використовує кредитнiи ресурси тому вiдсутнi данi заборгованостi