ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
17.08.2010 48/00/1/10 Хмельницьке ТУ ДКЦФР UA4000090468 Бездокументарна 0.25 62960000 15740000 100
Опис В звiтному перiодi акцiї не випускались.Торгiвля цiiнними паперами емiтента не здiйснювалась нi на внутрiшнiх нi на зовнiшнiх ринках. Факту лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.