ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 09.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАт КБ "Хрищатик"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19364259
Місцезнаходження  Україна, Київська область, Київ, 01001, м. Київ, Хрещатик ,8-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534058
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКУПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  09.06.2010
Міжміський код та телефон  0440537-74-79
Факс  0440537-74-79
Вид діяльності  Ведення реєстру
Опис  Надає послуги по веденню реєства Товариства
 
Найменування  Публiчне Акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, Київ, 01001, м. Київ, вул. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.06.2006
Міжміський код та телефон  0440279-10-78
Факс  044-279-10-78
Вид діяльності  ведення реєстру
Опис  надає послуги по веденню реєстру Товариства
 
Найменування  Система-Аудит
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21337005
Місцезнаходження  Україна, Хмельницька область, Хмельницький, 2900, м. Хмельницький, м.Хмельницький вул. Гагарiна ,5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  №0287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  03.04.2013
Міжміський код та телефон  (0382) 78-82-73
Факс  78-82-73
Вид діяльності  Аудитор (аудиторська фiрма),яка надвє аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Надає аудиторськi послуги