ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАт КБ "Хрищатик"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Код за ЄДРПОУ 19364259
Місцезнаходження Україна, Київська область, Київ, м. Київ, 01001, Хрещатик ,8-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534058
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКУПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010
Міжміський код та телефон 0440537-74-79
Факс 0440537-74-79
Вид діяльності Ведення реєстру
Опис Надає послуги по веденню реєства Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне Акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма ["100" - відсутнє у довіднику]
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, Київ, м. Київ, 01001, вул. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.06.2006
Міжміський код та телефон 0440279-10-78
Факс 044-279-10-78
Вид діяльності ведення реєстру
Опис надає послуги по веденню реєстру Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Система-Аудит
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21337005
Місцезнаходження Україна, Хмельницька область, Хмельницький, м. Хмельницький, 2900, м.Хмельницький вул. Гагарiна ,5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.04.2013
Міжміський код та телефон (0382) 78-82-73
Факс 78-82-73
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма),яка надвє аудиторськi послуги емiтенту
Опис Надає аудиторськi послуги