ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 10.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.08.201048/00/1/10Хмельницьке ТУ ДКЦФРUA4000090468["001" - відсутнє у довіднику]Документарні іменні0.256296000015740000100
В звiтному перiодi акцiї не випускались.Торгiвля цiiнними паперами емiтента не здiйснювалась нi на внутрiшнiх нi на зовнiшнiх ринках. Факту лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.