ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  КБ "Хрещатик"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19364259
Місцезнаходження  дIн, м. Київ, дIн, 01001, Київ, Хрещатик,8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ№550077
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.12.2011
Міжміський код та телефон  (044)5377479
Факс  (044)5377479
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  Надає послуги зберiгача
 
Найменування  Логiка-Аудит
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35435495
Місцезнаходження  дIн, Хмельницька область, дIн, 29000, Хмельницький, Соборна,55
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4071
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.11.2007
Міжміський код та телефон  (0382)65-65-24
Факс  (0382)65-65-25
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Надає аудиторськi послуги
 
Найменування  ПП ЮВКФ "Юридична допомога"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30528595
Місцезнаходження  дIн, Хмельницька область, дIн, 29000, Хмельницький, Театральна,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1-5230
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Мiнiстерство юстицiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.09.1999
Міжміський код та телефон  дIн
Факс  (0382)762644
Вид діяльності  Особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту
Опис  Надає юридичнi послуги
 
Найменування  Нацiональний депозитарiй
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  дIн, м. Київ, дIн, 01001, Київ, Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ№189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044)2791078
Факс  (044)2791078дIн
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Надає послуги з ведення реєстру власникiв цiнних паперiв