ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 

Особлива інформація на 06.07.2017

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Кiрнос Василь Артемович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    05.07.2017  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПрАТ"Завод"Строммашина"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05394966
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 29019
     Населений пункт м, Хмельницький
     Вулиця, будинок 42
     Міжміський код, телефон та факс 639142, 639142
     Електронна поштова адреса Strommash1986@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 05.07.2017
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цуiнних паперiв та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 126
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 07.07.2017
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення Strommash1986@ukr.net
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 06.07.2017