ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017Припинено повноваженняголова ревiзiйної комiсiїПолонська Вiкторiїя АнатолiiвнаНС, 639414, РОВД Марiупольського району0
Зміст інформації:
припинено повноваження
21.04.2017д/нчлен ревiзiйної комiсiїТербулатов Мосфар РуслановичНЕ, 685942, Печеркьким РУ ГУ МВС України0
Зміст інформації:
припинено повноваження
21.04.2017Звільненочлен ревiзiйноi комiсiiСаiтова Елiна АптiiвнаНЕ, 639485, Печерським РУ ГУ МВС України0
Зміст інформації:
прининення повноважень
21.04.2017Набуто повноваженьголова ревiзiйної комiсiїСаiтов Зелiмхан АптiйовичIН, 0902580, Україна0
Зміст інформації:
ообраний головою ревiзiйної комiсiї
21.04.2017Набуто повноваженьчлен ревiзiйної комiсiїСаiтов Муса АбубакаровичМЕ, 921715, Печерський РУ ГУ МВС Уакаїни0
Зміст інформації:
обраний членом ревiзiйної комiсiї
21.04.2017Набуто повноваженьчлен ревiзiйної комiсiїАгрба Саiда РафiкiвнаМЕ, 453993, Святошинський РУ ГУ МВС України у м. Києвi0
Зміст інформації:
обрана членом ревiзiйної комiсiї

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.