ПрАТ "Завод "Строммашина"

Код за ЄДРПОУ: 05394966
Телефон: 63-86-53
e-mail: strommash1986@ukr.net
Юридична адреса: м.Хмельницький, проспект Миру,42
 
Дата розміщення: 06.07.2017

Особлива інформація на 06.07.2017

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Кiрнос Василь Артемович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    05.07.2017  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПрАТ"Завод"Строммашина"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 29019
     Населений пункт м, Хмельницький
     Вулиця, будинок 42
     Міжміський код, телефон та факс 639142, 639142
     Електронна поштова адреса Strommash1986@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 05.07.2017
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цуiнних паперiв та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 126
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 07.07.2017
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення Strommash1986@ukr.net
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 06.07.2017